Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83008
Τίτλος
Μια προοπτική Παρακολούθηση/Καταγραφή (registry) της Ανοσογονικότητας PRIMS για την εκτίμηση της επίπτωσης της επαγόμενης από αντισώματα ερυθροποιητίνης αμιγούς απλασίας της ερυθράς σειράς μεταξύ ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και με υποδόρια έκθεση σε προϊόντα ανασυνδυασμένης ερυθροποιητίνης(ΕPO ANE 4014)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 10 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
29 - 12 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΜΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΜΑΛΗΣ-ΓΙΑΜΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ., ΣΤΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ., ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΗ.