Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83017
Τίτλος
Ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών και πειραμτικών διαδικασιών με σκοπό τον χαρακτηρισμό της απόδοσης των λεπτών επιφανειακών επικαλύψεων (ΧΑΡΥΜΕΝΩΝ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 11 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
21 - 11 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜ., ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΜΜ.