Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83026
Τίτλος
Διεθνές Συμπόσιο: "Χημεία και Πολιτισμός- Ευρωμεσογειακές Συνεργασίες στην Εκπαίδευση"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 12 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
12 - 4 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΡΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες