Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83027
Τίτλος
Πανελλήνιο Συμπόσιο: "3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 12 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
11 - 2 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες