Είστε εδώ

Έργο

Κωδικός Προγράμματος
83036
Ρόλος στο έργο
Συμμετοχή
Τίτλος στα Ελληνικά
Δικτυωθείτε ΙΙ-Δράση ΙΙ (Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο INTERNET/Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
Τίτλος στα Αγγλικά
Netting II
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Ημερομηνία έναρξης
2 - 11 - 2007
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2007
Κατάσταση
Περάτωση