Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83047
Τίτλος
Σύγκριση του ARIXTRA ΑΡΤ108053
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΣΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΘΑ., ΣΑΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑ.