Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83053
Τίτλος
Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της διαβίου μάθησης σε θέματα επιχειρηματικότητας - Υποέργο 3 Τιτλος Υποέρ "Ενέργεια ΙΙΙ" - Δράσεις: 2 (ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΣΔ) και 4 (ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΣΔ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, EQUAL
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΙΟΜΟΥΡΤΖΗ ΦΑΙΔΡΑ ΑΣΗ., ΜΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣ.