Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83057
Τίτλος
Ανάπτυξη ευφυών μοντέλων εξομοίωσης και πρόβλεψης της εποχής και της παραγώμενης ποσότητας γύρης αλλεργειογόνων δέντρων για την προστασία ευπαθών σε αλλεργίες ομάδων πληθυσμού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟ., ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.