Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83171
Τίτλος
Ανάλυση της ασφάλειας και αξιοπιστίας συστημάτων μέσω σημασιολογικής αναπαράστασης της εσφαλμένης συμπεριφοράς των τμημάτων τους
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 1 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΩΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛ.