Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83171
Τίτλος στα Ελληνικά
Ανάλυση της ασφάλειας και αξιοπιστίας συστημάτων μέσω σημασιολογικής αναπαράστασης της εσφαλμένης συμπεριφοράς των τμημάτων τους
Τίτλος στα Αγγλικά
Safety and reliability analysis via semantic represantation of component faiulure behaviour
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης
21 - 1 - 2008
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2008
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες