Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83199
Τίτλος
Εκπόνηση υπολογιστικής μελέτης διανομής του ρεύματος τόξου(σφάλματος) σε εναέριες Γ.Μ. καθώς και την υπολογιστική μελέτη αντοχής των μονωτήρων των γραμμάν αυτών στο μέγιστο ρεύμα τόξου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 3 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
3 - 9 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΩΝ., ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ., ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΙΚ.