Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83239
Τίτλος
Σύγκριση του τιοοτροπίου με σαλμετερόλη σε ασθματικούς ασθενείς ομόζυγους για Β16-Arg-Arg
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 1 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΛΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧ., ΜΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑ.