Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83247
Τίτλος
Μελέτη βενθκών ασπονδύλων μαλακού υποστρώματος της λίμνης Δοϊράνης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 1 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΑΛΒΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗ.