Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83279
Τίτλος
Μελέτη των επιπτώσεων που θα έχει στη ΔΕΗ Α.Ε η εφαρμογή της τρίτης ημέρας αναφοράς , όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 3 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
12 - 5 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΑΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ., ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡ.