Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83315
Τίτλος
Χημικοτεχνική μελέτη και μοντελοποίηση της διασποράς αερίων ρύπων στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου εκ της ανάπτυξης πιθανής απόθεσης της ΔΗ στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου του Τ.Δ Πετρών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 4 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
14 - 6 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΣΣΑΕΛ ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑ.