Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83332
Τίτλος στα Ελληνικά
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προέδρων Αρχιτεκτονικών Σχολών ΙΙΙ: (Ανά)δομώντας των Ευρωπαϊκό χώρο της ανώτατης αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης
Τίτλος στα Αγγλικά
European Network of Heads of schools of Architecture (ENHSA) III: (Re) structuring the European higher architectural education area
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013, Erasmus
Ημερομηνία έναρξης
1 - 10 - 2008
Ημερομηνία λήξης
31 - 10 - 2011
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
AHRENKIEL ANDRIETTE, ALBANI FRANCESCA, ALTES ALBERTO JOS., ALTOMONTE SERGIO ALD., AMIRANTE MARIA-ISABELLA ROB., ANIBARRO MIGUEL ANGEL RAM., ARESI MONICA, ARIF SARGIN GUVEN TAL., ARQUES FRANCISCO JOS., ASPEN JONNY JOH., BACHMANN BALINT ANA., BALOGH BALAZS, BARANOWSKI ANDRZEI, BASIC GRGA ZOR., BECH-DANIELSEN CLAUS CLA., BEESON SIMON COL., BEIM ADAM MAR., BEIM ANNE EBB., BERJ MEHMET GOKHAN, BERLEMONT THIERRY JEA., BGASHEV VALERY NIK., BIER HENRIETTE JOS., BJERRUM PETER HAN., BLEUS JEAN-MARIE JEA., BLONDI FRANCO, BO JENSEN THOMAS GLO., BOGDANESCU ZENO, BOLLES WILSON JULIA JOH., BOSCO ANTONIO ANT., BOUTSEN DAG MAR., BRAIZINHA JOAQUIM JOS., BRANDAO MANUEL NICOLAU COSTA, BREZOVSKA MARKETA BOM., BROPHY VIVIENNE TYN., BUEHLER FRID FRI., BUEHLER HERBERT FRI., BULLO SANDRA RAF., BUNDGAARD CHARLOTTE CHA., CAGDAS GULEN SER., CAMPISI MARIA-TERESA, CARREREESTEVE CHRIST, CASERANO FABIANA, CECCATO CHRISTIANO CHR., CHALVATZIS ERMIS NIK., CHARALAMBOUS NADIA MAR., CHENOT MARTIN DEN., CHRIS YOUNES GAI., CHRISTIANSEN KARL KAR., CI