Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
8349
Τίτλος
Γεωλογική-Τεκτονική μελέτη ρηγμάτων περιοχής φράγματος Αλμωπαίου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 7 - 1994
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
## ΚΕΝΟ ##, ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΤ., ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ., ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΑΝ., ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ., ΖΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ., ΖΩΣΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤ., ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΑΛΕ., ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΛΕ., ΤΡΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΜ.