Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83501
Τίτλος
Διερεύνηση σκοπιμότητας ίδρυσης και μελέτη ακαδημαϊκής συγκρότησης Ιδιωτικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στην Κύπρο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 5 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
11 - 11 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ., ΤΟΚΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΩΝ., ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ., ΨΩΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤ., ΨΩΪΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ.