Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83502
Τίτλος
Μελέτη της αναπαραγωγής της αυτόχθονης "καθαρής φυλής"των Αιγών Σκοπέλου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 4 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΥΔΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑ., ΚΑΘΗΝΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΛΟΥ., ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ., ΜΠΕΤΣΑΝΗ ΣΠΥΡΥΔΟΥΛΑ ΚΩΝ., ΠΑΛΑΟΝΤΑΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΑΝΔ., ΠΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑ.