Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83527
Τίτλος
EUCORE: Ευρωπαϊκό μητρώο εκβάσεων και εμπειριών από τη χρήση του CUBICIN για τη θεραπεία σοβαρών λοιμώξεων από Gram θετικά βακτήρια(CCBC134A2403)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 4 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΔ.