Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83560
Τίτλος
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για αριθμητικές προσομοιώσεις, μετεορολογικά δεδομένα και ανάλυση αποτελεσμάτων, προγράμματα επιτόπιων μετρήσεων εντός και εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 6 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
1 - 6 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΤ., ΒΡΕΤΙΝΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗ., ΖΗΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΑΧ., ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΩΤ.