Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83607
Τίτλος
Η συμβολή της βάδισης στην υγεία και στη σωματική ευεξία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2008
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
30 - 7 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΠ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ., ΚΟΜΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕ., ΝΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗ., ΣΑΝΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ.