Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83632
Τίτλος
Καινοτόμοι καταλύτες και διεργασίες για την μετατροπη αλκανίων σε ελαφρές ολεφίνες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, ACENET COMMON INITIATIVE
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 2 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
15 - 2 - 2012
Συνέταιροι:
3
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΕΛΕΝΗ ΚΩΣ., ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΣΤ., ΠΕΝΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤ., ΣΚΟΥΦΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΑΠΟ., ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝ.