Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83638
Τίτλος
Υπηρεσίες εφαρμογής προγράμματος παρακολούθησης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων λεκάνης απορροής ποταμού Νέστου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΤΑΚΑ-ΓΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧ., ΚΑΤΣΙΑΠΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΖΗΣ.