Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83640
Τίτλος
Συνέδριο:"10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Αγροτικής Οικονομίας: Ανταγωνιστικότητα-Περιβάλλον-Ποιότητα Ζωής και Αγροτική Ανάπτυξη"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 6 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
22 - 1 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΠΥ.