Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83750
Τίτλος
Εκτίμηση της διάρκειας της αγωγής προφύλαξης από φλεβική θρομβοεμβολή μετά από μείζονες ορθοπαιδικές επεμβάσεις
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΦΩΤ., ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΟΡ.