Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83750
Τίτλος στα Ελληνικά
Εκτίμηση της διάρκειας της αγωγής προφύλαξης από φλεβική θρομβοεμβολή μετά από μείζονες ορθοπαιδικές επεμβάσεις
Τίτλος στα Αγγλικά
Evaluation of duration of thromvoembolic prophylaxis after major orthopaedic surgery
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης
1 - 11 - 2007
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 2008
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες