Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83810
Τίτλος
Μελέτη παρατήρησης παραγόντων στην έναρξη της θεραπείας που μπορεί να επηρεάσουν την θεραπευτική ανταπόκριση στην Τελμπιβουδίνη σε ασθενείς με χρόνια Ηπατίτιδα Β (FRESH CLDT600AGR01)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 4 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες