Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83860
Τίτλος
Μελέτη της αποτελεσματικότητας της ενσωμάτωσης του ατταπουλγίτη στο σιτηρέσιο των αυγοπαραγωγών ορνίθων σε συνθήκες ασφάλειας (safety) και σε συνθήκες ανοχής(tolerance)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 10 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ., ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜ., ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ., ΤΣΕΡΒΕΝΗ-ΓΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕ.