Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83863
Τίτλος
Μηχανισμοί ανοσορρυθμιστικού επιδράσεων της βορικοναζόλης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΥΡΠΙΤΖΗ ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΓΕΩ., ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ., ΤΣΑΜΠΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑ.