Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83878
Τίτλος
Προοπτική μελέτη παρατήρησης ομάδας πρωτοθεραπευόμενων ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C με λοίμωξη χαμηλού ιικού φορτίου γονότυπου 1 του ιού της ηπατίτιδας C (HCV) (HCV LVL 1) και λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή με 1,5 mg/kg/εβδομάδα Peg-Intron και 800-1.200mg/ημερησίως Rebeto, οι οποίοι εμφάνισαν αρνητικόl HCV-RNA κατά την 4η και 24η εβδομάδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες