Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83881
Τίτλος στα Ελληνικά
Διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσος: Επίπτωση και ορότυποι μετά την εισαγωγή του εμβολιασμού με το επταδύναμο συζευγμένο εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου στην Ελλάδα
Τίτλος στα Αγγλικά
Invasive pneumococcal disease: consequences and orotypes
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης
26 - 8 - 2008
Ημερομηνία λήξης
30 - 4 - 2013
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες