Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83881
Τίτλος
Διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσος: Επίπτωση και ορότυποι μετά την εισαγωγή του εμβολιασμού με το επταδύναμο συζευγμένο εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου στην Ελλάδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 8 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες