Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
8392
Τίτλος
Ανάπτυξη συστήματος συγκολλητικών ουσιών ουρίας - φορμαλδεΰδης για μοριοσανίδες και ινοσανίδες με χαμηλή έκλυση φορμαλδεΰδης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 3 - 1992
Ημερομηνία Λήξης
11 - 2 - 1998
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.