Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83922
Τίτλος
Αξιολόγηση της Χαρπίνης Messenger στο εργαστήριο για την αντιμετώπιση ιών που μεταδίδονται μηχανικά και με αφλίδες με μη-έμμονο τρόπο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
30 - 3 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες