Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83938
Τίτλος
Κλινική Μελέτη TESTIMONY. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και ανεκτικότητας της υδροχλωρικής ιμιδραπίλης (tanatril) στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με νέα διαγνωσμένη ή μη ελεγχόμενη ήπια προς μέτρια υπέρταση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες