Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83997
Τίτλος
Μελέτη παρατήρησης COMPAS- Μία μη παρεμβατική μελέτη διεξαγόμενη μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου (Zithromax-NI-MPS)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 2 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
5 - 3 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες