Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84008
Τίτλος
Διεξαγωγή ειδικών δοκιμών εδαφοδυναμικής σε εδαφικά δείγματα από θέσεις εγκατάστασης επιταχυνσιογράφων εντός γεωμετρήσεων του ΙΤΣΑΚ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ., ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑ.