Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84010
Τίτλος
Δειγματοληψία και αποστολή δειγμάτων για μικροβιολογικές εξετάσεις, ραδιολογικές προσδιορισμού ουρανίου ραδίου, προσδιορισμού φυτοφαρμάκων και PAHs επιτόπιες εξετάσεις φυσικοχημικών παραμέτρων, καθώς και για τον προσδιορισμό ανόργανων παραμέτρων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΓΕΝΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ., ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ ΝΙΚ., ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣ., ΝΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩ., ΣΤΟΪΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑ.