Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84041
Τίτλος
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων της δερματικής δοκιμασίας φυματίνης σε σχέση με ποσοτική μέθοδο ανίχνευσης της παραγόμενης ιντερφερόνης γ από ενεργοποιημένα Τ-Λεμφοκύτταρα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 12 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΑΒΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟ.