Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84073
Τίτλος
Ποσοτική εκτίμηση της θερμικής επιβάρυνσης απο τη λειτουργία της σχεδιαζόμενης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου, στην περιοχή του Αγίου Βλασίου του Δήμου Χαιρωνείας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 12 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
16 - 1 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες