Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84080
Τίτλος στα Ελληνικά
Πολιτική Καινοτομίας σε Πανεπιστημιουπόλεις
Τίτλος στα Αγγλικά
Innovation Policy in University City Regions (Innopolis)
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG IVC
Ημερομηνία έναρξης
1 - 1 - 2010
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2012
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡ., ΜΗΛΩΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ., ΣΕΦΕΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕ.