Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84089
Τίτλος
Μελέτη της επίδρασης επεμβάσεων φυτορυθμιστικών ουσιών και φυσικής γονιμοποίησης με βομβίνους στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ακτινιδίων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 1 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΝΚΙΣΟΓΛΟΥ-ΣΠΥΡΟΥΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ., ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ.