Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84123
Τίτλος
Συνέδριο: "3ο πανελλήνιο συνέδριο φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 2 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
3 - 9 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες