Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84136
Τίτλος
Πιστοποίηση δεξιοτήτων εκαπιδευτικών στα Κε.Πις β' επιπέδου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 10 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΣΣΑΕΛ ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ., ΒΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗ., ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑ.