Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84169
Τίτλος
Συνέδριο:"3ο Διεθνές συνέδριο Μεταδοσης Ισχύος 2009"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 2 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
1 - 1 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες