Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84170
Τίτλος
Παραγωγή και έλεγχος ιδιοτήτων μεταλλικών προστατευτικών στιβάδων σε χαλύβδινα υποστρώματα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
OMAR MOHAMMAD HIDAR OMA., ΜΠΙΤΣΚΙΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙ.