Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84180
Τίτλος
Μελέτη παρατήρησης του ποσοστού υποτροπής και της παρατεταμένης ιολογικής απόκρισης σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C που έχουν λάβει θεραπεία με πεγκυλιώμενη ιντερφερόνη άλφα-2b και ριμπαβιρίνη στην καθημερινή κλινική πρακτική στην Ελλάδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 1 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες