Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84188
Τίτλος
Ειδικές αναλύσεις φθορισμομετρίας ακτινών Χ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 2 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΜΑΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ ΑΓΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ., ΜΑΝΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ., ΣΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜ.