Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84195
Τίτλος
Χρωματογραφικός διαχωρισμός καφεΐνης με χρήση πολυμερών μοριακής αποτύπωσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 2 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
26 - 8 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ., ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ.