Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84200
Τίτλος στα Ελληνικά
Κοινή στρατηγική στη Μεσόγειο και τοπικές δράσεις για τον περιορισμό των εκπομπών σε αστικές περιοχές – λιμάνια
Τίτλος στα Αγγλικά
Common Mediterranean strategy and local practical Actions for the mitigation of Port, Industries and Cities Emissions
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, MED OPERATIONAL PROGRAMME 2007-2013
Ημερομηνία έναρξης
1 - 6 - 2010
Ημερομηνία λήξης
28 - 2 - 2013
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝ., ΚΟΠΑΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΗΛΙ., ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ., ΤΟΥΡΠΑΛΗ ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΗΜ., ΦΕΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ.