Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84242
Τίτλος
Διεργασίες και τεχνολογία προηγμένων υλικών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΒ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ ΣΕΡΓΙΟΣ ΠΑΥ., ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑ.