Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84301
Τίτλος
Έλεγχος Φυτρωτικής ικανότητας σπόρων βαμβακιού, κηπευτικών και άλλωνφυτών μεγάλης καλλιέργιας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 3 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
3 - 9 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες